Çalışma Alanlarımız

DEHA Hukuk Bürosu ,

kurum içi ilişkiler, çalışma yöntem ile müvekkillerle olan ilişkilerde de “profesyonellik ve kalite” ilkesini esas alır.


Her biri alanında ihtisaslaşmış, deneyimli hukukçu kadrosu ile, takım anlayışı içinde, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına göre avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte; müvekkillerimizle ilgili olarak yapılan tüm işlemler, en kısa sürede kendilerine bilgi notu veya aylık raporlar şeklinde gerek elektronik ortamda gerek fiziki ortamda iletilmektedir.


Şirketler Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Borçlar Hukuku
Tüketici Hukuku
Spor Hukuku
Sağlık Hukuku
Ticaret Hukuku
Tazminat Hukuku
Aile Hukuku
Kira Hukuku
Ceza Hukuku
Gayrimenkul Hukuku
İş Hukuku
Sigorta Hukuku
Vergi Hukuku
Sermaye Piyasaları
Rekabet Hukuku
Medya
Enerji ve Altyapı
Finansal Yeniden Yapılandırma
Fikri Mülkiyet İhtilafların Çözümü
Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri